Avís legal

El lloc web i el domini verticalemotions.info corresponen a Vertical Emotions, SC (en endavant Vertical Emotions), amb CIF B55161954 i domicili a l’Avinguda President Companys, 26 de La Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 629 21 65 07 i adreça electrònica info@verticalemotions.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Vertical Emotions o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Vertical Emotions presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Vertical Emotions autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web https://verticalemotions.info/
Vertical Emotions es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://verticalemotions.info/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Vertical Emotions actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Vertical Emotions manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Vertical Emotions fins a la contractació expressa d’una comanda.
Vertical Emotions es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Vertical Emotions no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Assessorament Tècnic de Muntatges Verticals

T’assessorem en tot allò que et cal per la construcció i posada en funcionament d’activitats d’ alçada relacionades amb els muntatges i instal•lacions verticals, tals com les estructures per escalada, els parcs d’aventura, les vies ferrades o tirolines.